Distributeur en totaalleverancier in Europa 

Levering tot de voordeur

Laagste prijs garantie

Giftige stoffen

Als u keramiek of glas gaat maken kunt u in aanraking komen met veel giftige stoffen. De opmerking: “niet bang zijn maar wel oppassen”, is hier op zijn plaats. Eten en drinken zijn taboe in het atelier. Roken deden we toch al niet. Het goed schoonhouden van uw atelier (nat dweilen) is absoluut niet overbodig.

Klei

In klei zit in meer of mindere mate silicium, Sio2 ook wel kwarts genoemd. Kwarts is giftig. U kunt uw leverancier vragen naar een kleimassa met en laag kwartsgehalte.
Droge kleipoeder is erg licht en kan uren in de lucht blijven hangen zonder dat je het kunt zien. Het is belangrijk om uw atelier regelmatig te ventileren en de vloer te dweilen in plaats van te vegen. Een kunststof schort is beter dan een poreus schort van stof. Gebruik als u aan het schoonmaken bent een degelijk fijn stofmasker, bijvoorbeeld 3M8822 P2 met uitadem ventiel.

Giftige grondstoffen

Hieronder ziet u een lijstje met de meest giftige.

Giftig: Titaandioxide, Magnesiumdioxide, Koperoxide, Antimoonoxide, IJzeroxide rood, IJzerchromaat, Bariumcarbonaat, Cobaltoxide, (Mogelijk kankerverwekkend), Cobaltsulfaat, Cobaltcarbonaat, Lithiumcarbonaat, Koperoxide, Kopersulfiet, Kopercarbonaat, Kwarts, Krijt, Rutiel, Chroomoxide, Cadmium, Lood, Koper, Nikkel, Nikkeloxide zwart, (Veel nikkelverbindingen zijn kankerverwekkend) Vanadium, Uranium.

Zeer giftig: Natriumcarbonaat Lithiumcarbonaat, Molybdeenoxide.

Zoals u ziet kunnen er in glazuren nogal wat giftige stoffen voorkomen. Tijdens het bereiden van het glazuur kunt u deze giften opnemen door de mond (inademen en inslikken), door de ogen, door de huid en door wondjes in de huid. Het is belangrijk om tijdens het werken met glazuur u hier goed tegen te beschermen. Als u het glazuur aanbrengt door middel van spuiten is een degelijke spuitcabine met voldoende vermogen erg belangrijk. Veel glazuren geven nog gif af als ze al op het product zijn gebakken. Miljoenen mensen eten en drinken iedere dag van servies dat niet voedsel veilig is.

John Hesselberth en Ron Roy hebben een schitterend boek geschreven over het voedsel veilig maken van glazuren. De titel luidt: Mastering Cone 6 Glazes Improving Durability, Fit and Aesthetics.
ISBN 0-9730063-0-7.

Keramiek maken is een heerlijke hobby en absoluut niet gevaarlijk. Het in acht nemen van regels is wel belangrijk. U kunt op een oven een dure afzuiging laten plaatsen. Goed ventileren na een stook is een prima oplossing en kost u niets.

NB. Afval glazuur en restglazuur horen in het chemisch afval.

Stoken

Tijdens het stoken zullen veel schadelijke dampen uit uw oven ontsnappen. Het is belangrijk na iedere stook goed te ventileren. Een degelijke ovenafzuiging kan afhankelijk van uw situatie noodzakelijk zijn.

Al tijdens de biscuitstook kunnen het giftige koolmonoxide, formaldehyde en zwaveldioxide ontstaan. Tijdens de glazuurstook worden er giftige rookgassen geproduceerd die bestanddelen van de glazuren zullen bevatten.

Glas

Fijn stof ontstaan door het slijpen of zagen van glas is giftig bij inademing. Het risico is afhankelijk in de mate waarin er toxische materialen in het stof zijn opgelost.

Het stof kan irritaties veroorzaken op de huid, in de ogen en in het ademhalingsorgaan. Het dragen van een veiligheidsbril met zijkappen en een juist stofmasker is noodzakelijk. Het is belangrijk dit filter regelmatig te vervangen.

Snijwonden zijn over het algemeen schoon. U kunt ze uitspoelen met waterstofperoxide.

Frits van loodhoudend glas zijn zeer giftig. Scheidingsmiddel, separator, ook wel kilnwash genoemd is giftig. Het kan na langdurige blootstelling silicosis (longziekte) veroorzaken. Draag bij het verwerken van separator altijd een mondkapje. Nat verwerken heeft de voorkeur. Faserpapier is een gevaarlijk kankerverwekkend goedje. Door verwarming gaat het verpoederen. Gebruik altijd en mondkapje. Wees bijzonder voorzichtig met het uitzuigen van uw oven. Uw huishoudstofzuiger zal een deel van het stof terug blazen in de atmosfeer. Er zijn speciale stofzuigers op de markt die deze kwaal niet hebben. Het gebruik van vlakke holle ovenplaten in uw keramiekoven kan het gebruik van faserpapier vervangen.

Dampen van oververhitte en verbrande wax bevatten acroleine en aldehyden. Zij prikkelen de luchtwegen en zijn kankerverwekkend.

Ook in uw glasatelier is het belangrijk om de vloer goed schoon te houden. Zeker niet gaan zuigen met een huishoudstofzuiger, omdat die de fijne deeltjes er aan de achterkant net zo snel weer uitblaast! (nat dweilen).

Op de website van CPVA en warmglas kunt u alles nog eens nalezen.