Distributeur en totaalleverancier in Europa 

Levering tot de voordeur

Laagste prijs garantie

Tips Glasoven

Door jarenlange ervaring kan Mojo keramiek kan al uw vragen, die betrekking hebben op glas, fusen en glasovens voor u beantwoorden.

Droogstoken van een keramiek of glasoven

In de materialen waarmee de oven is opgebouwd zit nog restvocht. Met het droogstoken verwijdert u al dit restvocht en zorg u ervoor, dat de materialen voor de eerste keer (langzaam) aan de grote hitte worden blootgesteld. De spiralen van een keramiekoven zijn gemaakt van Kanthal A 1 draad. Dit is een legering van ijzer met chroom en aluminium. Aluminiumoxide heeft de eigenschap om een dichte, beschermende oxidehuid te vormen. Om deze oxidehuid op een optimale dikte te maken moet de oven de eerste keer gedurende 10 uren leeg gestookt worden op 1050°C. Voor een optimale bescherming van uw oven komt uw eerste stook er als volgt uit te zien.

0 – 600°C met 60°C/uur.
600 – 900°C met 100°C/uur.

Zorg tijdens de eerste stook voor een kleine ventilatiegleuf tussen deksel en ovenwand, waardoor het vocht kan worden afgevoerd.

Om breuk van uw ovenplaten te voorkomen is het belangrijk om de ovenplaten ook droog te stoken. Plaats de ovenplaat op een voldoende aantal steunen, om kromtrekken van de plaat te voorkomen. Let erop dat de steunen van de verschillende lagen in elkaars verlengde liggen. Voor een optimale bescherming van uw oven komt uw tweede stook er als volgt uit te zien.

0 – 600°C met 60°C/uur.

600 – 900°C met 100°C/uur.

Meestal wordt voor een gelijkmatige warmteverdeling, de bodem van een glasoven bedekt met een keramiek faserplaat. Hier overheen wordt meestal een stuk faserpapier 0,5 of 1 mm gelegd. Het faserpapier wordt ingesmeerd met antihechtmiddel, wat er voor zorgt dat het glas niet gaat plakken. Dit poeder kan zowel nat als droog worden toegepast. Als u dit nat gebruikt kan het met een brede platte kwast op de ovenplaat worden aangebracht. Minimaal vier lagen haaks op elkaar en goed laten drogen.

Proefstook

Nu de oven is drooggestookt, kunt u, om aan de oven te wennen, een aantal proefstoken doen. Deze testen dienen zowel bij lage temperaturen (slumping) als bij hoge temperaturen (fusing) te worden uitgevoerd. Hierdoor leert u hoe de warmteverdeling in de oven is. (Door gebruik te maken van een keramiek faserplaat op de bodem bevordert u de warmteverdeling). Het kan zijn dat de oven aan de zijkanten warmer wordt dan in het midden. Andersom kan ook het geval zijn.

Lage temperaturen

Eerst moet de warmteverdeling bij lage temperatuur (slumping) worden bekeken. Uitgaande van een oven van 50×50 cm worden hiervoor 13 strookjes glas gesneden van 15×2 cm. Deze worden op twee steuntjes van ongeveer 2 cm hoog geplaatst. De setjes worden over de oppervlakte van de ovenplaat verdeeld (twee aan iedere rand, drie onder elkaar in het midden en aan weerszijden hiervan nog twee dwars er op). De oven wordt in 20 minuten opgestookt naar 550?C, gevolgd door 5 minuten pendelen op 550?C. Daarna wordt er in 30 minuten naar 620?C gestookt, gevolgd door 5 minuten pendelen. Als het goed is zijn alle strookjes glas licht doorgebogen. Het is belangrijk dat deze doorbuiging overal gelijk is.

Het midden is warmer

Dit zal over het algemeen meer voorkomen bij een oven met dekselverwarming. Om dit op te lossen kunnen langs de randen strookjes ovenplaat worden geplaatst waardoor het warmteverlies langs de zijkanten wordt voorkomen en de hitte wordt teruggekaatst naar de zijkanten van het glas.

Het midden is kouder

Dit zal over het algemeen alleen voorkomen met een oven met wandverwarming. Heb je een oven met dekselverwarming en het midden blijkt kouder te zijn, dan kunt u de ovenplaat hoger plaatsen waardoor er ook warme lucht onder de plaat door kan stromen. Een lagere opstook snelheid kan ook uitkomst bieden.

Hoge temperaturen

Als de werking van de oven bij lage temperaturen onder controle is, dan kan gekeken worden naar de werking van de oven onder hoge temperaturen (fusing). Ook hier kan het midden warmer zijn dan de randen (de randen een full fuse en het midden een tack fuse). Het midden kan kouder zijn dan de randen (het midden een full fuse en de randen worden dikker).
Om dit te testen moeten vijf proefstukjes worden gemaakt. Ieder proefstukje bestaat uit twee plaatjes blank glas van 7,5 x 7,5 cm met daarop in het midden een plaatje zwart van 7,5 x 2,5 cm. Een strookje wit van 7,5 x 2,5 cm haaks op het strookje zwart en een vierkantje zwart van 1,5×1,5 cm in het midden van het proefstukje. De vier hoeken van het proefstukje kunnen worden gebruikt voor het testen van frit, en stringers. Vier van deze proefstukjes worden in de hoeken van de ovenplaat gelegd (minimaal 2 cm vrijlaten). Het vijfde wordt in het midden geplaatst.

De oven wordt in 20 minuten opgestookt naar 550 ?C, gevolgd door vijf minuten pendelen op 550 ?C. Daarna wordt er in 60 minuten naar 815 graden gestookt, gevolgd door 10 minuten pendelen. Het programma beëindigd en de oven kan afkoelen. Als de onderlinge resultaten afwijken, dan kunt u de pendeltijd op toptemperatuur verhogen. Om vervorming van het glas te voorkomen, moet de maximale temperatuur (proefondervindelijk) iets verlaagd te worden (5-10%). Ook hier helpt een hoger geplaatste ovenplaat om een betere warmteverdeling te verkrijgen. Door het oppervlak, waarmee de ovenplaat op de steunen rust, te verkleinen kan ook een betere warmte verdeling worden verkregen.
Als het midden warmer is dan de zijkant kunt u als uiterste redmiddel de spiraal in het midden iets uitrekken. De spiralen nooit met de handen aanraken!

Logboek

De methode om een oven te leren kennen is het bijhouden van een logboek van iedere stook. U kunt bijhouden welk nummer de stook heeft, de datum van de stook, de soort stook (brandschilderen, full fuse, tach fuse, slump, comb en dergelijke). Welk glas is gebruikt en de bijbehorende COE. Leg ook vast uit hoeveel lagen het object is opgebouwd, de grootte van het object, het gebruikte stookschema en het resultaat. De controller “Classic black” geeft u ook de mogelijkheid de stookkosten op te vragen.
Op deze manier krijgt u een steeds beter overzicht van de manier waarop een stook verloopt. Het kan handig zijn foto’s in het logboek te plakken.