Hulpmiddelen warmtebehandelingen

Hulpmiddelen_totaal

Welke omvang uw harderij ook heeft en welke staalsoorten u wilt harden, Mojo keramiek levert op maat gesneden systemen, technieken, hulpmiddelen én ondersteuning. Mojo keramiek adviseert u niet alleen welke ovensystemen voor uw situatie het beste zijn, ook ontwikkelen wij voor uw specifieke werkstuk desgewenst de complete hardingsmethode.

 

Semi vacuum harden met koker op gasdoorn
Hardingstangen
Beschermpasta
Hardingsfolie
Enveloppen voor vacuum harden
Kokers voor vacuum harden
Hittevaste kisten met zandgoot en vork
Gasaansluiting methode I
Atmosfeerkisten met klapdeksel
Gasaansluiting methode II
Gasaansluiting methode III
Diamond block systeem
Boeken warmtebehandelingen
Isoleermiddel
Nitreerpoeder
Carboneerkorrels
Snelsluitgereedschap voor kokers
Chargeermiddelen
Manden
Binddraad
Hittebestendige handschoenen
Hittewerende gezichtskap
Hardingsolie
Afkoelwater toevoeging
Reinigings en ontvettingsmiddelen
Toelichting:

1. Semi vacuum verhitten met koker op gasdoorn, daarna afschrikken met gas.

Toepassing: Blank harden en gloeien tot 1200°C.

Door een ultradunne koker te gebruiken in combinatie met de speciale gasdoorn is semivacuüm verhitten met aansluitend gas-afschrikken zeer eenvoudig geworden. Nadat het werk op het rooster is geplaatst, wordt de koker tot over de conische afsluitprop geschoven. Hierna wordt de doorn aangesloten op het beschermgas.
Geschikt voor de werkplaats als in het laboratorium.
Omdat de dunne koker snel op temperatuur is kan er vlug mee gewerkt worden.
Doordat de werkstukken rondom met beschermgas omspoeld worden kan een ruimere koker genomen worden waarin eventueel meerdere werkstukken tegelijk behandeld kunnen worden.
Grotere werkstukken die vanwege hun afmeting of legering bij luchtafkoeling geen top-hardheid bereiken, kunnen door versnelde gasafschrikking in de koker gehard worden.
Door bovenop de gasdoorn een ventilator te plaatsen kan de afkoeling van buitenaf nog extra versneld worden.
Als beschermgas wordt stikstof of formeergas (95/5) gebruikt, ontbrandbaar en ongevaarlijk.
Omdat het gasverbruik wegens het beperkte kokervolume gering is, komen ook zeer zuivere stikstof (minder dan 10 ppm restzuurstof) of hoogwaardige edelgassen als argon of helium in aanmerking.

Optie: Thermo-element in koker voor temperatuurregistratie.

Gasdoorn_met_koker_email_groot

2. Hardingstangen.

Voor veilig en goed chargeren van hete werkstukken.
Gripzekere tangen, aangepast aan afmeting en vorm van het hardingswerk.
Extra lange handgrepen (600 mm) om het oppakken uit de oven te vergemakkelijken en het staal voldoende diep in het afschrikcentrum te kunnen onderdompelen.

3. Beschermpasta tot ca. 850°C alt. 1100°C.

Verhindert oxidatie en ontkoling.

Geschikt voor laag- en ongelegeerde staalsoorten die gegloeid of gehard moeten worden bij temperaturen tot ca. 850°C (Z0095) alt. Ca. 1100°C (Z1100).

Laat zich makkelijk opbrengen zoals bijv. verf.

Gemakkelijk met heet water te verwijderen.

Milieuvriendelijk.

Ideaal voor o.a. oxidatievrij gloeien van afsluitvakken van flenzen e.d. en ander gloeiwerk in de appendage sector.

4. Hardingsfolie tot ca. 1200°C.

Toepassing: Goedkoop ontkolingsvrij harden van klein en grote of gecompliceerde werkstukken.

Ultradunne, slechts 0.05 mm dikke, uiterst sterke folie.

De folie wordt op maat van de rol geknipt en geheel om het werkstuk gevouwen.

Het verpakte werkstuk wordt in de oven op temperatuur gebracht.

Hierna wordt het werkstuk met de folie in olie, lucht of water afgeschrikt.

Omdat de folie geheel om het werkstuk moet worden gevouwen is deze verpakking niet altijd voor 100% luchtdicht, zodat na de harding verkleuring kan optreden.

Voor hermetische afsluiting van werkstukken met het zgn. “vacuüm effect” zie verderop.

enveloppen

 

5. Enveloppen to ca. 1100°C.

Voordeel: Volkomen blank uiterlijk.

Ultradunne folie, slechts 0.05mm dik.

Verpakken in een handomdraai.

Slechts een kant van de enveloppe te sluiten.

Door deze hermetische sluiting kan er beslist geen zuurstof meer in de enveloppe toetreden.

Tijdens het verhitten ontstaat een VACUUM-ATMOSFEER in de enveloppe, waardoor een een blank volkomen ontkolingsvrij en superhard werkstuk ontstaat

Nevenvoordeel: het opwarmen en afschrikken wordt door de enveloppe iets vertraagd, wat de maatvastheid ten goede komt.Tijdens het transport door de vrije lucht naar het afschrikbad is het werk door de enveloppe beschermd.

Breed toepassingsgebied nl. ca. 400°C – 1200°C.

Verklaring van de gunstige eigenschappen:

De ultradunne enveloppe wordt, na plaatsing in de oven, reeds na enkele minuten roodheet terwijl het erin verpakte werkstuk nog koud blijft. Inmiddels heeft de in de enveloppe verblijvende zuurstof zich met de binnenkant van de roodhete enveloppe wand chemisch zodat de binnenkant zuurstof vrij is. Ook als het produkt gedurende langere tijd in de oven blijft ontstaat er geen ontkoling.

6. Kokers tot 1200°C.

Voordeel: Volkomen blank uiterlijk.

Gasdoorn_met_koker_email_groot

Voor grote en of rechthoekige werkstukken.

Slechts een zijde van de koker te sluiten.

De voorzijde is(eventueel met hulpgereedschap) moeiteloos dicht te vouwen, waardoor een “vacuum-moffeltje” creëert.

De kokers zij geschikt voor: snelstaal harden, poeder nitreren en boreren.

In vele afmetingen leverbaar.
Foto van koker op doorn.

kokers

Diverse kokers.

Optie: Roltang om kokers te sluiten.

7. Hittevaste kisten met zandgoot en vork (zonder gasaansluiting).

Toepassing: Geschikt voor: harden, gloeien, carboneren, nitreren.

De werkstukken worden samen met neutrale gloeikool verpakt om een beschermende atmosfeer te bereiken.

Het gootje wordt met zand of isoleermiddel gevuld om de kist luchtdicht af te sluiten.

Als de kist op temperatuur is wordt deze met de vork uit de oven genomen. De werkstukken worden eruit gehaal en gekoeld.

Bij afnemen van het deksel en bij het omkeren zorgt de vork voor gemakkelijke bediening.

Hittevaste_kisten_met_zandgoot_email_groot

8. Gasaansluiting methode 1

Voor oxidatievrij gloeien tot ca. 1100°C kunnen de bovenstaande hittevaste kisten met zandgoot worden voorzien van beschermgas aansluiting volgens methode 1 met een gas toe- en afvoer.

De kist met product wordt met de manipuleervork in de hete oven geplaatst, waarna eerst wordt voorgespoeld met ca. 5 x het kistvolume. Hierna kan de gastoevoer verminderd worden. Te gebruiken gassoorten zijn bijv. stikstof of formeergas (95/5).

Door in de deur en ovenmond van de oven een paar kleine sleuven aan te brengen kan deze moeiteloos aan de kist worden aangepast.

Standaardaansluiting: ¼ gasdraad voor ovens t/m model N61 en daarboven 3/8”.

Hardingsoven met beschermgasaansluiting op zandkist

Hardingsoven met beschermgasaansluiting op zandkist

9. Atmosfeerkisten met klapdeksel tot ca. 1100°C.

De hittevaste atmosfeerkisten kunnen permanent in de oven blijven staan.

Op de bodem van de kist (hoofdzakelijk aan de dekselzijde) wordt wat gloeikool of carboneerkorrels verdeeld. Door de hitte ontstaat er een reactie met de aanwezige lucht, waardoor er een soort beschermgas geproduceerd wordt dat ontkoling en oxydatie voorkomt.

Een volkomen blank uiterlijk, zoals met de enveloppen of kokers wordt niet bereikt.

Atmosfeerkist_met_dekse_email_grootl

10. Gasaansluiting methode 2.

Bij methode 2 worden de bovenstaande atmosfeerkist met klapdeksel van een beschermgas aansluiting voorzien.

Het gas wordt achterin de kist toegevoerd en ontwijkt via het deksel.

11. Gasaansluiting methode 3.

Bij methode 3 wordt het beschermgas via de achterzijde toegevoerd.

De bovenstaande hittevaste atmosfeerkist met klapdeksel blijft in de oven staan. Het deksel van de kist wordt aan de voorzijde geopend om het product te plaatsen.

12. Het diamond block systeem.

Voordeel: Geschikt tot 1300°C.

Werking

Diamond blocks zijn eenvoudig te gebruiken en creëren een beschermde atmosfeer welke het ontkolen en oxideren tijdens het harden van hoog gelegeerde chroomstalen en alle soorten snelstaal tot een temperatuur van max. 1300°C tegengaan, ook geschikt voor het harden van gereedschapstalen met een hardingstemperatuur vanaf ca. 800°C. De in het diamond block gecreëerde atmosfeer is een natuurlijke atmosfeer, en dus niet giftig of explosiegevaarlijk. Door de veelzijdig verkrijgbare afmetingen is er altijd wel een moffel verkrijgbaar welke in uw oven past.

Gebruik

Om in een beschermde atmosfeer van een diamond block te kunnen harden plaatst men eerst een keramische moffel in de hardingsoven, die in de oven kan blijven staan. In deze moffel wordt het koolstof diamond block geplaatst. Wanneer het diamond block los in de oven zou worden geplaatst brandt hij te snel op en behoudt men niet de beschermde atmosfeer. Om de hardings capaciteit te vergroten is het ook mogelijk om in een grotere keramische moffel twee diamond blocks op elkaar te stapelen. Op de bodem van het koolstof diamond block komt een keramische opleg-tray te liggen waarop het werkstuk wordt geplaatst. Wanneer men een diamond block gebruikt dat lager is dan de in gebruik zijnde keramische moffel, wordt om de standtijd van het diamond block te verlengen, een keramische afdekplaat boven op het diamond block gelegd. De voorzijde van de keramische moffel wordt afgedicht d.m.v. een keramisch deurtje. Het is mogelijk om de keramische moffel op eenvoudige wijze uit de oven te verwijderen, u heeft dan een gewone kameroven met een grotere nuttige afmeting. Bij onze standaard oven modellen wordt de deurprop van de oven gebruikt om de keramische moffel af te dichten en kan het losse deurtje vervallen.

diamond_block_email_groot

13. Boek warmtebehandelingen

Het praktijkboek harden bevat uitgebreide informatie over staalsoorten, geeft tips om tot een juiste materiaal keuze te komen en gaat gedetailleerd in op verschillende hardingstechnieken. Alle informatie is overzichtelijk gerangschikt in 160 pagina’s. Er wordt uitgebreid ingegaan op diverse warmtebehandelingstechnieken zoals luchtharden, afschrikharden (in water of olie), carboneren, carbonitreren, nitrocarboneren enz. De teksten worden ondersteund door overzichtelijke tekeningen en grafieken.

Boeken_web_groot